2021 წლის 31 მარტს შედგა ცხუმ–აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის საერთო კრება

დღის წესრიგი:

1. აკადემიკოს ოთარ ჟორდანიას მოხსენება ცხუმ-აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიაში გაწეული მუშაობის შესახებ;

2. ცხუმ-აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის წესდებაში ცვლილებების განხორციელების შესახებ;

3. ცხუმ-აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის არჩევნები;

4. სხვადასხვა.

დაადგინეს:

1. არჩეულ იქნეს აკადემიკოსი თემურ ჩილაჩავა ცხუმ-აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტად.