ლევან ჯინჯიხაძე – პედაგოგიკის დოქტორი

ეკა ვარდოშვილი – ფილოლოგიის დოქტორი

ნაზი (ნონაუშვერიძე – ფილოლოგიის დოქტორი

ნანა კუცია – ფილოლოგიის დოქტორი

ალექსანდრე რუსეცკი – ფსიქოლოგიის დოქტორი

მინედა ჭანტურია – ქიმიის დოქტორი

მალხაზ ღვინჯილია – გეოგრაფიის დოქტორი

ნუგზარ კერესელიძე – ინფორმატიკის დოქტორი

მაია მარღანია – ფილოლოგიის დოქტორი

გიორგი ფოჩხუა – მათემატიკის დოქტორი

რევაზ თოლორდავა – გეოგრაფიის დოქტორი