აკადემიკოს ილია ვეკუას სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტი – დირექტორი, აკადემიკოსი თემურ ჩილაჩავა

კომპიუტერულ მეცნიერებათა ინსტიტუტი – დირექტორი, წევრ-კორესპონდენტი ნუგზარ კერესელიძე

ქიმიის ინსტიტუტი დირექტორი, წევრ-კორესპონდენტი მინედა ჭანტურია

ბიოლოგიისა და ეკოლოგიის – დირექტორი, აკადემიკოსი გულნარა ქარჩავა

გეოგრაფიისა და ტურიზმის ინსტიტუტი – დირექტორი, წევრ-კორესპონდენტი მალხაზ ღვინჯილია

ეკონომიკისა და ბიზნესის ინსტიტუტი – დირექტორი, ეკონომიკის დოქტორი ემზარ კაკულია

ისტორიის ინსტიტუტი – დირექტორი, აკადემიკოსი ოთარ ჟორდანია

რელიგიათმცოდნეობის ინსტიტუტი – დირექტორი, აკადემიკოსი ქეთევან პავლიაშვილი

სამართლის – დირექტორი, აკადემიკოსი მინდია უგრეხელიძე

აკადემიკოს გიორგი ჩიტაიას სახელობის ეთნოლოგიის ინსტიტუტი – დირექტორი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი სალომე ბახია-ოქრუაშვილი

პროფესორ ოთარ ჭურღულიას სახელობის ქართული ენისა და ლიტერატურის ინსტიტუტი – დირექტორი, ფილოლოგიის დოქტორი ჯონი მარღანია

დიმიტრი გულიას სახელობის აფხაზური ენისა და ლიტერატურის – დირექტორი, აკადემიკოსი ნანა მაჭავარიანი

სლავური ენების ინსტიტუტი – დირექტორი, ფილოლოგიის დოქტორი ზოია ადამია

უცხო ენების ინსტიტუტი – დირექტორი, წევრ-კორესპონდენტი ნონა უშვერიძე

ფილოსოფიის, სოციალურ და პოლიტიკის მეცნიერებათა ინსტიტუტი – დირექტორი, ფილოსოფიის დოქტორი ხათუნა ამაღლობელი

სოფლის მეურნეობის ინსტიტუტი – დირექტორი, აკადემიკოსი ნუგზარ ებანოიძე

პედაგოგიკისა და მეთოდიკის ინსტიტუტი – დირექტორი, აკადემიკოსი გულნაზ ხუხუა