ფუნდამენტური და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა – ხელმძღვანელი, აკადემიკოსი, თემურ ჩილაჩავა

ენისა და ლიტერატურის – ხელმძღვანელი, აკადემიკოსი ტიტე მოსია

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა – ხელმძღვანელი, აკადემიკოსი თეიმურაზ შენგელია