თემურ ჩილაჩავა – პრეზიდენტი, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი

ოთარ ჭკადუა – ვიცე-პრეზიდენტი, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი

თეიმურაზ შენგელია – ვიცე-პრეზიდენტი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი

პაატა კოღუაშვილი – ვიცე-პრეზიდენტი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

გიორგი ფოჩხუა – სწავლული მდივნის მოვალეობის შემსრულებელი, მათემატიკის დოქტორი